Visit Us

[HEADQUARTERS] HojinPlatech Co., Ltd.

Lot 1 Block 15, Banwol Industrial Complex
91 Moknaero119, Danwongu, Ansan, Kyeonggido,
South Korea

TEL. +82-31-493-8141~4
FAX. +82-31-493-7887

E-mail Inquiry

International Branches

Essential Tech (China)

599 No. 6 Da Bi Zhuang Jin Jian Road, Dongil Dist.
Tianjin, China
TEL. +86-22-26324608
FAX. +86-22-26324938

Triallian Corp. (Ages Co.,Ltd .)

No.6, Wu Chuan 6 Road Wu Ku Industrial District Taipei Hsien,
Taiwan, R.O.C
TEL. +886-2-22971841/936
FAX. +886-2-22981765

Essential Tech (Singapore)

10 Kian Teck Crescent
Singapore 268876
TEL. +62-656572
FAX. +62-680674