Visit Us

[HEADQUARTERS] HojinPlatech Co., Ltd.

Lot 1 Block 15, Banwol Industrial Complex
91 Moknaero119, Danwongu, Ansan, Kyeonggido,
South Korea

TEL. +82-31-493-8141~4
FAX. +82-31-493-7887

E-mail Inquiry

  International Branches

  Essential Tech (China)

  599 No. 6 Da Bi Zhuang Jin Jian Road, Dongil Dist.
  Tianjin, China
  TEL. +86-22-26324608
  FAX. +86-22-26324938

  Triallian Corp. (Ages Co.,Ltd .)

  No.6, Wu Chuan 6 Road Wu Ku Industrial District Taipei Hsien,
  Taiwan, R.O.C
  TEL. +886-2-22971841/936
  FAX. +886-2-22981765

  Essential Tech (Singapore)

  10 Kian Teck Crescent
  Singapore 268876
  TEL. +62-656572
  FAX. +62-680674